Miejsca pamięci

Opieka nad miejscami pamięci sprawowana przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Kurowie w
r. s
zk. 2017/2018

 

Nazwa lub miejsce

Klasa

 

Stary Rynek -Pomnik I. Potockiego

Kamień Katyński

 

 

Stary Rynek- Pomnik Pomordowanych

 

 

Pomnik Straceń przy ul. Puławskiej

 

 

Figura Powstańców Styczniowych  - Nowy Rynek

 

 

Figura przy ul. Lubelskiej

 

 

Grób żołnierza p. Barana

 

 

Pomnik p. Grudniewskiej

 

 

WIN cmentarz

 

 

Grób  E. Kotyza

 
 

Grób p. Kozaka ps. "Kawka"