Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2018

W bieżącym roku szkolnym odbyły się eliminacje   Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: ,,Młodzież zapobiega pożarom”.
Celami turnieju było:
Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, Praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa.
Wyłonienie najlepszych uczestników turnieju.

Turniej zorganizowany był w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – klasy IV-V szkoły podstawowej.
II grupa – klasy VII oraz II i III gimnazjalne.

W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Kurowie wzięło udział 19 uczniów.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań.  Do etapu gminnego zakwalifikowali się:

W grupie – klas IV-V szkoły podstawowej:

  1. Michał Wronka klasa VIa 29 punktów;
  2. Kołodziejczyk Amelia klasa VIb 18 punktów;
  3. Karol Próchniak klasa VIb 17 punktów.

W grupie - klas VII oraz II i III gimnazjalnych:

  1. Oliwia Chrzan klasa IIa 30 punktów;
  2. Angelika Kopińska klasa IIa 30 punktów;
  3. Aleksandra Kula IIb 17 punktów.

 

Eliminacje gminne  odbyły się 22 lutego 2018r. również w Szkole Podstawowej w Kurowie.  Rywalizowali ze sobą uczniowie Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz Szkoły Podstawowej w Klementowicach. Uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się z 30 pytań losowanych przez system z puli 200 oraz  400 pytań. Liczyła się ilość zdobytych punktów oraz czas rozwiązywania testu. Laureatami konkursu została po raz kolejny Oliwia Chrzan oraz Michał Wronka. Uzyskali oni po 30 punktów.

Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali ciekawymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez wójta gminy Kurów.
Oliwia i Michał reprezentować będą naszą gminę w Turnieju na szczeblu powiatowym.

Laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.