Rekrutacja do szkół średnich

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

Strona  zawiera informacje dotyczące zasad rekrutacji  oraz dokumentów wymaganych przez szkoły średnie.

/kolorem czerwonym zaznaczone są informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Strona centralnej rekrutacji

Rekrutacja 2017/2018 podręcznik kandydata

Harmonogram rekrutacji w województwie lubelskim 2016/2017 r.

Jaką wybrać szkołę? 
  Film promocyjny I LO w Puławach