Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2017
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 do 31 grudnia 2017 r. 

 • Koniec semestru
 • Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03 do 3.04 2018 r.
 • Egzamin gimnazjalny:

Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018:

 1.       część humanistyczna

część humanistyczna– 18 kwietnia 2018 r. (środa)  

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 2.       część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)  

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 3.       język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)  

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00  
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 


 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:22 czerwca 2018 r. 

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: